Pens Ampermetre 

Onlar Bizi Tercih Ettiler

Elektriksel devrelerde, içinden akım geçen iletkenlerin etrafında oluşan manyetik alanın etkisi kullanılarak iletkenden enerji akışını kesmeden ölçüm yapabilen ölçü aletleridir. Pens Ampermetreler, diğer ölçü aletlerinde olduğu gibi dijital ve analog olarak üretilirler. Çalışan bir elektrik devresinde akım ölçebilmek için kullanılan ampermetreler devreye kablolar yardımıyla seri olarak bağlanırlar.

Akım değerleri ölçülmek istenen bir devrede eğer önceden ampermetre bağlanmadı ise, devreden enerjiyi kesmek ve bağlantı işlemlerini tamamladıktan sonra devreye tekrar enerji vererek ölçüm yapmak gerekir. Bu durum hem devre çalışmasında kesinti hemde yapılan işte aksaklığa sebebiyet verir. Oysa ki pens ampermetreler devreye bağlanma gereği duymadığı için iş ve devre çalışmasında bir aksaklığa sebep vermezler.