Garanti Kapsamı

Garanti Kapsamı Dışındaki Parçalar

Isı kontrollü ve üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan havya uçları, rezistanslar ve lehimleme kolları ile sıcak hava üfleme uçları, rezistansları ve kolları garanti kapsamında değildir.

Ana gövdeden bağımsız olan ve kullanıma göre belli bir ömrü olan bu ürünler sarf malzeme kapsamında olup, kullanıcının lehimleme veya sökme işleminde uyguladığı işlemlere göre ömrünü erken tamamlayabilir veya zarar görebilir. Yanlış ısı seviyesinde kullanım (aşırı ısıtma), uç seçimindeki hatalar, el aparatlarının düşmesi veya sert bir zemine çarpması, el aparatını sert zeminlere vurarak temizleme, aşırı ve yanlış pasta kullanımı gibi hatalar sarf malzemelerin zarar görmesine sebep olur.

Bu ürünler, ithalinde garanti belgesi aranacak maddelere ilişkin 31.12.2013 Tarih ve 28868 (2.Mükerrer) sayılı tebliğinde yer almayan ürünler olup, yukarıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalanmalar kullanıcı hatası olarak değerlendirilip havya üreticisi firmalar tarafından garanti kapsamı dışında tutulmaktadır.

Onlar Bizi Tercih Ettiler